Bezpieczeństwo na drogach


 

Od kilku już lat samorząd Gminy Grodzisko Dolne aktywnie przyłącza się do akcji związanych z bezpiecznym poruszaniem się po drogach. W ramach podejmowanych działań, na gminnych witaczach pojawiały się treści promujące wolniejszą jazdę po drogach np. "Zwolnij, suszymy", "Zwolnij. Szanuj życie" oraz akcje nakłaniające do noszenia odblasków "Bądź widoczny". Największym jednak zainteresowaniem cieszą się zakupywane przez samorząd opaski odblaskowe, po które mieszkańcy mogą się zgłaszać do Urzędu Gminy, pok. nr 13. Odblaski rozdawane są nieodpłatnie.