Naliczanie opłat za śmieci


 

W związku ze wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w miesiącu grudniu Rada Gminy Grodzisko Dolne podjęła uchwałę w sprawie ustalenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki za wywóz śmieci obowiązują od 1 lutego 2017r.

Zmiana stawki była niezbędna, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami, Gmina nie może dopłacać do systemu gospodarowania odpadami, ani na nim zarabiać. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość będzie wynosić:

1) w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny (segregowane):

 • 1-6 osób w wysokości 5,50 zł brutto od osoby,
 • 7 osób w wysokości 4,50 zł brutto od osoby,
 • 8 osób w wysokości 4,00 zł brutto od osoby,
 • 9 osób w wysokości 3,50 zł brutto od osoby,
 • 10 osób w wysokości 3,00 zł brutto od osoby,
 • 11 osób i powyżej w wysokości 2,50 zł brutto od osoby.

2) w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny (niesegregowane):

 • 1-6 osób w wysokości 11,00 zł brutto od osoby,
 • 7 osób w wysokości 9,00 zł brutto od osoby,
 • 8 osób w wysokości 8,00 zł brutto od osoby,
 • 9 osób w wysokości 7,00 zł brutto od osoby,
 • 10 osób w wysokości 6,00 zł brutto od osoby,
 • 11 osób i powyżej w wysokości 5,00 zł brutto od osoby.

Zmiana stawki nie powoduje obowiązku złożenia deklaracji lub korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 

Przypominamy, że właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia korekty deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany będącej podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. zamieszkanie nowych osób, urodzenie dziecka, zgon itp.