Jak segregować odpady?


 

Segregację odpadów na terenie Gminy prowadzimy poprzez wykorzystanie worków o odpowiednich kolorach. Worki dostarczane są mieszkańcom bezpłatnie.