Raport o stanie Gminy Grodzisko Dolne za rok 2019


 

Raport o stanie Gminy Grodzisko Dolne za rok 2019.

Poniżej przedstawiamy Raport o stanie Gminy Grodzisko Dolne za rok 2019, który jest podsumowaniem działalności władz samorządowych Gminy, jednostek organizacyjnych, samorządowych osób prywatnych oraz przedstawieniem sytuacji ekonomiczno-społeczno-demograficznej w Gminie Grodzisko Dolne. Raport zawiera najważniejsze dane statystyczne i finansowe oraz ujmuje pełne spektrum działań i aktywności podmiotów władzy publicznej, oświaty, organizacji pozarządowych oraz służb dbających o bezpieczeństwo publiczne i zapewniających ochronę przeciwpożarową na terenie Gminy Grodzisko Dolne w roku 2019.

RAPORT O STANIE GMINY GRODZISKO DOLNE ZA ROK 2019