Raport o stanie Gminy Grodzisko Dolne za rok 2020


 

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z raportem o stanie Gminy Grodzisko Dolne za rok 2020. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w tym prezentuje działalność gminnych jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych. W raporcie znajdą Państwo m.in. informacje o finansach gminy, sprawach obywatelskich, realizowanych zadaniach i inwestycjach, bezpieczeństwie publicznym, systemie oświaty oraz informacje o sytuacji społecznej i demograficznej gminy.

RAPORT O STANIE GMINY GRODZISKO DOLNE ZA ROK 2020