Przebudowa drogi powiatowej Wólka Grodziska-Kopanie Żołyńskie - zakończona


 

W dniu 17 grudnia 2020r. dokonano odbioru końcowego drogi powiatowej nr 1267R relacji Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie. Długość przebudowanego odcinka drogi to 3 305 m. Ogółem wartość całego zadania wyniosła 7 636 498,10 zł.

Przebudowa drogi była możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, zaś jej inwestorem był Powiat Leżajski.

Wkład własny Gminy Grodzisko Dolne wyniósł  1 991 997,54 zł.

Przebudowa obejmowała m.in.:

  • wykonanie wymiany podbudowy i poszerzenie jezdni
  • wykonanie odwodnienia drogi poprzez kanalizację deszczową
  • budowę chodnika
  • wykonanie od podstaw dwóch nowych przepustów

Fot. Mateusz Wnęk