Nowy sprzęt dla OSP Grodzisko Górne


 
 
 
 

Strażacy ochotnicy z Grodziska Górnego po raz kolejny w tym roku wzbogacili się o nowy sprzęt pożarniczy.

Tym razem udało się zakupić drabinę, komplet radiotelefonów, motopompę, agregat prądotwórczy i pilarkę spalinową za kwotę 17.000,00 zł.

Doposażenie OSP z Grodziska Górnego celem zwiększenia potencjału technicznego było możliwe dzięki dofinansowaniu w wysokości 15.000,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach „Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych Część 2) Dofinansowanie Zakupu Sprzętu i Wyposażenia Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Strażakom życzymy, aby zakupiony sprzęt dobrze im służył i pomagał w pracy, którą z takim oddaniem wykonują dla mieszkańców całej gminy.