Kwota pozyskanych środków - 4 662 070, 73zł

Szlak turystyczny pieszy


 

Budowa szlaku turystycznego pieszego "Wielkie Grodzisko" na odcinku Grodzisko Dolne-Grodzisko Górne-Wólka Grodziska. Finansowanie: RPO WP 2007-2013. Wartość zadania: 770 tys. zł. Dofinansowanie: 467, 6 tys. zł. Okres realizacji 2010-2011.