Kwota pozyskanych środków - 4 662 070, 73zł

Zakup środków transportowych dla ŚDS


 

Zakup środków transportu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach - samochodu typu bus i autobusu. Finansowanie: PFRON. Wartość zadania: 394 tys. zł. Dofinansowanie: 219 tys. zł. Okres realizacji 2010 i 2013.