Gmina Grodzisko Dolne posiada bogate tradycje pożarnicze. Pierwsze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej powstały już z końcem XIX w.  Najstarsze jednostki to OSP OSP Grodzisko Dolne „Miasto” i OSP Grodzisko Dolne, które powstały w 1886 i 1888 r. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje 9 jednostek OSP. Najmłodsza jednostka – OSP Grodzisko Nowe powstała w 2007 r. Wszystkie jednostki skupiają łącznie 547 członków, w tym 55 kobiet. Trzy jednostki, tj. OSP Grodzisko Dolne, OSP Grodzisko Dolne „Miasto” i OSP Grodzisko Górne, włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W latach 2007-2014 dzięki zaangażowaniu środków zewnętrznych dokonano znaczącej poprawy bazy lokalowej Ochotniczych Straży Pożarnych. Wykonano termomodernizację i adaptację wnętrz remiz jednostek: OSP Chodaczów, OSP Grodzisko Dolne, OSP Grodzisko Dolne „Miasto”, OSP Grodzisko Górne. OSP Wólka Grodziska wraz ze szkołą podstawową otrzymała siedzibę w nowopowstałym budynku wielofunkcyjnym. W dwóch przypadkach: Laszczyny i Podlesie w jednym budynku oprócz strażnicy, usytuowano placówkę dla osób niepełnosprawnych. Dzięki zaangażowaniu pracy strażaków z jednostki OSP Grodzisko Nowe, w miejscowości tej powstała nowa strażnica wraz z garażem.

Ochronę przeciwpożarową na terenie Gminy Grodzisko sprawuje 9 jednostek OSP. Wszystkie jednostki zgłoszone są i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Dodatkowo trzy jednostki gminy tj. OSP Grodzisko Dolne, OSP Grodzisko Górne, OSP Grodzisko Dolne „ Miasto” włączone zostały do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Ochotnicza Straż Pożarna Grodzisko Dolne "Miasto"


 

W 1886 roku w Grodzisku „Miasteczku” wybuchł groźny pożar, który strawił kilka zabudowań. Biorący udział w gaszeniu pożaru Stanisław Buczyński – nauczyciel, miał możliwość oceny niedowładu organizacyjnego. To wydarzenie spowodowało, że S. Buczyński wspólnie z kierownikiem szkoły, Maciejem Tarnowskim przystąpili do założenia Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku „Miasteczku”. Niezwłocznie wybrano zarząd i przystąpiono do przeprowadzenia szkoleń i zakupu sprzętu.

Towarzystwo OSP w „Miasteczku” zostało zarejestrowane we Lwowie. Pod koniec 1898 roku prezesem wybrano Bolesława Trynieckiego, a po jego śmierci na prezesa OSP wybrano jego syna Tadeusza Trynieckiego. Komendantem został Jan Gajewski.

W 1941 roku Wójt Gminy Grodzisko Dolne Stanisław Baj rozebrał na opał kancelarię Gminy w rynku, jatki żydowskie i remizę strażacką. Sikawkę przekazano do OSP w Grodzisku Dolnym na przechowanie. Straż w Miasteczku nie rozwiązała się jednak.

Na zebraniu 10 września 1946 roku odbyły się wybory nowych władz OSP.

Na mieniu wiejskim ścięto topolę, a na placu żydowskim zbito remizę z desek i przystawiono ją do stajni Powszechnej Spółdzielni Rolniczo – Handlowej w Grodzisku Dolnym. Za pieniądze uzyskane z zabaw sprowadzono materiały budowlane na budowę Domu Strażaka. W styczniu 1963 roku wybrano prezesa OSP i rozpoczęto budowę, przy aktywnym udziale strażaków. Została ona jednak wstrzymana przez Architekta Powiatowego. Zakupiono typową dokumentację na Dom Strażaka. Budynek został oddany do użytku w 1967 roku, a 5 lat później jednostka otrzymała pierwszy samochód. Był to Lublin przekazany z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku.

W grudniu 1977r. jednostka otrzymała drugi samochód- Star 660 z napędem na wszystkie koła i zamontowaną wyciągarką linową z przodu.

W latach 70-tych powołana została drużyna żeńska, która brała udział w zawodach sportowo- pożarniczych, na szczeblu Gminy, Powiatu i Województwa.

W roku 1995 zostaje dobudowana do istniejącego budynku remizy część sanitarna.

W 1996 roku jednostka obchodzi 110-lecie, otrzymuje sztandar odznaczony Złotym Znakiem Związku.

OSP Grodzisko Dolne „Miasto” w 2001 roku zostało włączone do KSRG. Z funduszy pozyskanych jednostka zakupiła potrzeby sprzęt i ubranie bojowe.

Jednostka brała udział w akcjach powodziowych w okolicach Sandomierza oraz na terenie Powiatu i Gminy. Aktywnie uczestniczy w apelach i paradach z okazji świąt państwowych i kościelnych.