Gmina Grodzisko Dolne posiada bogate tradycje pożarnicze. Pierwsze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej powstały już z końcem XIX w.  Najstarsze jednostki to OSP OSP Grodzisko Dolne „Miasto” i OSP Grodzisko Dolne, które powstały w 1886 i 1888 r. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje 9 jednostek OSP. Najmłodsza jednostka – OSP Grodzisko Nowe powstała w 2007 r. Wszystkie jednostki skupiają łącznie 547 członków, w tym 55 kobiet. Trzy jednostki, tj. OSP Grodzisko Dolne, OSP Grodzisko Dolne „Miasto” i OSP Grodzisko Górne, włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W latach 2007-2014 dzięki zaangażowaniu środków zewnętrznych dokonano znaczącej poprawy bazy lokalowej Ochotniczych Straży Pożarnych. Wykonano termomodernizację i adaptację wnętrz remiz jednostek: OSP Chodaczów, OSP Grodzisko Dolne, OSP Grodzisko Dolne „Miasto”, OSP Grodzisko Górne. OSP Wólka Grodziska wraz ze szkołą podstawową otrzymała siedzibę w nowopowstałym budynku wielofunkcyjnym. W dwóch przypadkach: Laszczyny i Podlesie w jednym budynku oprócz strażnicy, usytuowano placówkę dla osób niepełnosprawnych. Dzięki zaangażowaniu pracy strażaków z jednostki OSP Grodzisko Nowe, w miejscowości tej powstała nowa strażnica wraz z garażem.

Ochronę przeciwpożarową na terenie Gminy Grodzisko sprawuje 9 jednostek OSP. Wszystkie jednostki zgłoszone są i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Dodatkowo trzy jednostki gminy tj. OSP Grodzisko Dolne, OSP Grodzisko Górne, OSP Grodzisko Dolne „ Miasto” włączone zostały do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Ochotnicza Straż Pożarna Chodaczów


 

Ochotnicza Straż Pożarna w Chodaczowie została założona na zebraniu wiejskim w 1964 roku. Organizacja liczyła 20 członków. W początkowym okresie działania OSP aktywnie wspierali, służyli radą i pomocą pełniący w tym okresie funkcję Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej dh Władysław Pelczar, a funkcję Prezesa Oddziału Zarządu Powiatowego Związku OSP rodem z Chodaczowa dh Józef Maj.

W roku 1976 odbyło się Walne Zebranie. Prezesem wybrany został dh Stanisław Kubrak. W latach 70-siątych w sołectwie Chodaczów wybudowano drogi asfaltowe, kładkę - most wiszący na rzece Wisłok, który zastąpił istniejący prom. 30 września 1973 roku rozpoczęto budowę z przeznaczeniem na Dom Kultury i Remizę Strażacką. Znaczną część prac przy budowie wykonali mieszkańcy i młodzież wsi Chodaczów w czynie społecznym.

Uroczyste otwarcie budynku nastąpiło 17 sierpnia 1978r. Dużą zasługą w tym przedsięwzięciu była praca Stanisława Boronia, rodaka z Chodaczowa, pełniącego w tych latach funkcję Przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej w Leżajsku.

16 listopada 1983 roku Komendant Rejonowy Straży Pożarnej w Leżajsku, przekazał dla OSP Chodaczów samochód pożarniczy Żuk.

20 maja 1986 roku Zarząd naszej jednostki został zaproszony przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej w Rzeszowie i Zarząd Wojewódzki ZOSP na akademię z okazji Dnia Strażaka, na której została wręczona nam nagroda za współzawodnictwo między Zarządami Gminnymi i Jednostkami OSP w zakresie działalności statutowej. W czasie spotkania Zarządowi naszej jednostki została wręczona nagroda 50 tys. zł (starych złotych), z puli Wojewody Rzeszowskiego i Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Rzeszowie przyznano 10 par butów ocieplanych o wartości 18 tys. zł (starych złotych).

W 1986r. na stadionie sportowym w Kuryłówce odbyły się V Rejonowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. Drużyna młodzieżowa OSP Chodaczów zajęła II miejsce.

23 czerwca 1991 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Chodaczowie obchodziła jubileusz 25-lecia jednostki, połączony z otwarciem Filii Ośrodka Zdrowia w Chodaczowie.

Materiały na remont i adaptację pomieszczeń na ośrodek zdrowia zostały zakupione z budżetu gminy, natomiast większość prac adaptacyjnych i remontowych przy budynku wykonali mieszkańcy w czynie społecznym

3 maja 1992 roku na Rejonowych Uroczystościach z okazji Dnia Strażaka w Grodzisku Dolnym został nadany i poświęcony sztandar OSP w Chodaczowie.

Strażacy brali udział w akcjach pożarowych i powodziowych na naszym terenie, w 1997r. w czasie powodzi dwukrotnie- 17 i 20 lipca, dziewięciu strażaków brało udział w akcji ratowniczej w rejonie Mielca.

W roku 2000 ze środków Zarządu Głównego ZOSP została wykonana karosacja samochodu pożarniczego Żuk, a ze środków gminy wykonane schody do budynku na wartość 7000 zł.

3 maja 2001 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Chodaczowie obchodziła jubileusz 35-lecia istnienia, połączony z obchodami święta 3 Maja i patronalnym św. Floriana. W uroczystościach uczestniczyło wielu gości, m.in. Poseł na Sejm RP, a zarazem Prezes Samorządu Gminnego ZOSP RP – dh Zbigniew Rynasiewicz, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP – dh Antoni Parobek, Komendant Powiatowy PSP – dh Józef Golec, Starosta Leżajski – Stanisław Chmura oraz Orkiestra Dęta i druhowie straży z terenu całej gminy.

Jednostka aktywnie uczestniczy w organizowanych jubileuszach, uroczystościach i świętach patronalnych św. Floriana zarówno na terenie gminy, jak również poza jej granicami.

W 2002 roku do jednostki przystąpiło 10-ciu młodych strażaków, których przeszkolono na kursie szeregowców. Obecnie organizacja liczy 61 członków.