Ogłoszenia i komunikaty


Zarządzenie Nr 44/21 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 października 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.